goathead.jpg

MOHAIR

Mohair är ”ull” (”hår” är en mer korrekt beskrivning) från Angoragetter, ursprungligen från Angoraregionen i Turkiet. De första djuren kom till Nordamerika 1849 och användes då bl.a. för att beta av undervegetationen på blivande jordbruksmark. Under guldrushen användes angoragetterna för att dra slädar. Deras slittåliga men mjuka hår utnyttjades för att göra tyg åt guldgrävarna. Så småningom avtog intresset för rasen och den dog ut helt i Kanada. I början på 1970-talet importerades åter Angoragetter från USA till Kanada där de fortfarande är förhållandevis vanliga. Angoragetter idisslar gräs, löv och sly. Deras rikliga päls, mohairullen, är en naturlig fiber och samtidigt en miljövänlig och förnybar resurs. Pälsen växer med c:a 2,5 cm i månaden och djuren klipps två gånger om året. Ett enda djur producerar 6 till 9 kg hår per år (getter) respektive 11 till 15 kg (bockar).

THERMOHAIR INC. är ett kanadensiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför sina unika strumpor i hela Nordamerika. De första strumporna tillverkades 1992 och verksamheten har expanderat sedan dess – i första hand tack vare den goda renommé som spridits av nöjda kunder. Strumpor från THERMOHAIR har burits vid både nordpolen och sydpolen och även värmt fötterna på expeditioner som korsat Grönland. THERMOHAIR bärs idag av allt fler som ägnar sig åt ett aktivt friluftsliv men även av personer som lider av Raynauds sjukdom (cirkulationsrubbningar), hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes. Den genialiska utformningen av strumpans insida med öglefrekvens minimerar dessutom risken för skavsår.